NEWS

StudyLink International is a professional study-abroad consultancy organization with over ten-year experiences in providing students with overseas studies in Australia, United States, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. StudyLink International is on top of study-abroad consultancy centers in ranking list and officially recognized by the Consulates of Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. We represent more than 600 prestigious English education institutions, high schools, colleges and universities. Commitment for visa grants of our students is 98-100%. We also provide information service for getting scholarship, travelling, working and immigration in above countries.See more

Testimonials

What clients say about us

Share your stories

What Vietnamese students from StudyLink International share their experiences in studying overseas

Feedback on English training

What students say about our English Programs

English learning tips

Let's level up your English skills at StudyLink International
Our apologies, yet this session is only available in Vietnamese.
Mới tốt nghiệp 1 trường CĐ tại Đà Nẵng, em muốn liên thông ĐH theo chương trình du học thì cần những điều kiện gì? Em chân thành cảm ơn!(Nguyễn Phúc, 24 tuổi, nnphuccfo@)
Điều kiện để liên thông lên chương trình cử nhân ĐH Sunderland Anh quốc:

- Nhà trường sẽ xét bảng điểm cao đẳng của bạn, nếu số tín chỉ bạn đã tích lũy tương đương với 240 tín chỉ của hệ thống giáo dục Anh quốc, bạn sẽ được nhận vào học năm cuối chương trình cử nhân. Nếu bạn chưa đạt số tín chỉ nói trên, thời gian học để lấy bằng cử nhân của bạn có thể dài hơn 1 năm.

- Tiếng Anh IELTS 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5).

Vì vậy, để biết chắc chắn là bạn có thể được chấp nhận vào chương trình liên thông năm cuối (Top-up) hay không, hãy gửi cho chúng tôi bảng điểm cao đẳng của bạn qua email counseling.ae@studylink.org.

The mission of StudyLink International is to represent prestigious schools all over the world with the aim at guiding and making study plans. We always listen to understand the needs of students and their parents, to offer correct  and suitab  advice and to provide useful information so that  students can achieve their dreams.

A  study - abroad guidebook is a necessary part of information for parents, students and college students while learning about StudyLink as well as the educational system and tuition in foreign countries. We hope Studylink’ Study-abroad handbook will offer you helpful information.

Please register to down load the study - abroad guidebook

 

 

  • Fullname (*)
  • Phone (*)
  • Email (*)
Our sponsors