NEWS

StudyLink International is a professional study-abroad consultancy organization with over ten-year experiences in providing students with overseas studies in Australia, United States, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. StudyLink International is on top of study-abroad consultancy centers in ranking list and officially recognized by the Consulates of Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. We represent more than 600 prestigious English education institutions, high schools, colleges and universities. Commitment for visa grants of our students is 98-100%. We also provide information service for getting scholarship, travelling, working and immigration in above countries.See more

Testimonials

What clients say about us

Share your stories

What Vietnamese students from StudyLink International share their experiences in studying overseas

Feedback on English training

What students say about our English Programs

English learning tips

Let's level up your English skills at StudyLink International
Our apologies, yet this session is only available in Vietnamese.
Ứng viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào để được nhà trường nước ngoài chấp nhận?
Để được trường nước ngoài chấp nhận, các ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:
  • Học lực đạt mức yêu cầu tối thiểu của khóa học
  • Bằng cấp được công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia đang xin học
  • Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ (trong nhiều trường hợp, ứng viên không cần phải đạt chứng chỉ IELTS / TOEFL ngay tại thời điểm xin học vì nhà trường có thể đào tạo thêm các khóa tiếng Anh cho học sinh trước khi học sinh bước vào khóa học chính)
  • Đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc (đối với một số chương trình học về quản lý)
  • Đề cương nghiên cứu được chấp thuận (đối với các chương trình nghiên cứu)
  • Đủ điều kiện về tài chính (đối với các trường của Mỹ)

Ngoài những yêu cầu chung nêu trên, mỗi trường còn có những yêu cầu riêng cho từng khóa học và từng bậc học. Ví dụ, các trường đại học Mỹ còn yêu cầu ứng viên phải nộp chứng chỉ các kỳ thi chuẩn như SAT, GMAT, GRE… cùng với hồ sơ dự tuyển

The mission of StudyLink International is to represent prestigious schools all over the world with the aim at guiding and making study plans. We always listen to understand the needs of students and their parents, to offer correct  and suitab  advice and to provide useful information so that  students can achieve their dreams.

A  study - abroad guidebook is a necessary part of information for parents, students and college students while learning about StudyLink as well as the educational system and tuition in foreign countries. We hope Studylink’ Study-abroad handbook will offer you helpful information.

Please register to down load the study - abroad guidebook

 

 

  • Fullname (*)
  • Phone (*)
  • Email (*)
Our sponsors