NEWS

StudyLink International is a professional study-abroad consultancy organization with over ten-year experiences in providing students with overseas studies in Australia, United States, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. StudyLink International is on top of study-abroad consultancy centers in ranking list and officially recognized by the Consulates of Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. We represent more than 600 prestigious English education institutions, high schools, colleges and universities. Commitment for visa grants of our students is 98-100%. We also provide information service for getting scholarship, travelling, working and immigration in above countries.See more

Testimonials

What clients say about us

Share your stories

What Vietnamese students from StudyLink International share their experiences in studying overseas

Feedback on English training

What students say about our English Programs

English learning tips

Let's level up your English skills at StudyLink International
Our apologies, yet this session is only available in Vietnamese.
Em đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế,điểm TB ĐH chỉ có 6.8 và em đi làm hơn 10 năm trong ngành tài chính kế toán, em đang học IELTS. Trường hợp của em có đủ điều kiện để học chương trình thạc sĩ ở Úc không hay phải học lại chương trình ĐH bên Úc? Trong trường hợp em chưa có IELTS, em có thể học chứng chỉ này tại Úc trước khi đăng ký học chuyên ngành được không?(Trần Thị Kim Hà, 37 tuổi, tranthikimha@)

Với học lực của bạn, bạn có thể nộp hồ sơ đi học thạc sĩ. Nếu nộp hồ sơ đi học tại CQU, bạn có thể đăng ký làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của nhà trường. Đây là bài kiểm tra trực tuyến, bạn sẽ làm bài trên máy tính và trường sẽ chấm điểm rồi báo kết quả cho bạn. Kết quả này sẽ được tính tương đương điểm IELTS.

Với mỗi 0.5 điểm IELTS bị thiếu để vào thẳng chương trình thạc sĩ thì bạn sẽ cần học thêm 10 tuần tiếng Anh. Thời gian học tối đa cho chương trình tiếng Anh là 30 tuần. Trường hợp của bạn hơi đặc biệt vì bạn đi làm 10 năm rồi mới lại đi học tiếp, cho nên để đảm bảo visa thành công bạn cần có đơn xin học và xin visa với lý do hết sức thuyết phục về 10 năm khoảng cách trong quá trình học của bạn.

The mission of StudyLink International is to represent prestigious schools all over the world with the aim at guiding and making study plans. We always listen to understand the needs of students and their parents, to offer correct  and suitab  advice and to provide useful information so that  students can achieve their dreams.

A  study - abroad guidebook is a necessary part of information for parents, students and college students while learning about StudyLink as well as the educational system and tuition in foreign countries. We hope Studylink’ Study-abroad handbook will offer you helpful information.

Please register to down load the study - abroad guidebook

 

 

  • Fullname (*)
  • Phone (*)
  • Email (*)
Our sponsors