TOEIC preparation - StudyLink

Khóa học luyện thi TOEIC tại StudyLink International sẽ giúp bạn:

  • Trang bị vốn kiến thức vững vàng về tiếng Anh TOEIC để bạn có nguồn từ vựng phong phú, ngữ pháp vững, kỹ năng nghe tốt và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Được thường xuyên cọ xát, nâng cao kỹ năng làm bài thi TOEIC thông qua các bài kiểm tra và các bài thi thử.
  • Lĩnh hội và vận dụng một cách hiệu quả những bí quyết và kinh nghiệm làm bài thi TOEIC để có được điểm số cao.
  • Phát huy tối đa khả năng làm việc theo nhóm.
  • Trau dồi khả năng tự học trên Internet.
  • Rèn luyện và phát huy tối đa kỹ năng làm bài thi
  •  Giáo trình cập nhật mới nhất 2013

Với phương pháp giảng dạy tương tác, sĩ số học viên giới hạn, giáo trình được lựa chọn theo tài liệu giảng dạy của Đại học Oxford, Cambridge, Trung tâm Anh ngữ StudyLink International đã đào tạo cho hơn 1000 lượt học viên, trong đó có hơn 65% là học sinh chuẩn bị du học.

Luyện thi TOEIC 2

StudyLink commits the quality of LEARNING & TEACHING communication english for all learners!

Learners’s benefit:

  • Professional environment for learning English, modern facilities, number of learners is limited
  • Certificate for each level
  • StudyLink Bee scholarship worths 20% of the next course will be arwarded for learners with the following qualifications:

– Attending over 80% of total classes
– Have the average score of 3 and above in learners’evaluation sheet
– Free to attend study-abroad seminars and meeting overseas university representatives

– Free to take entrance examination