Incentives - StudyLink
Our apologies, yet this session is only available in Vietnamese
07-11-2016
Nhân ngày 20/11, StudyLink dành tặng những phần quà bốc thăm may mắn có giá trị lên đến 1,000,000VNĐ khi đăng ký khóa Anh văn giao tiếp và 1 kèm 1.Thời hạn chương trình: 10/11/2016 đến 26/11/2016Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316 Xem thêm
06-10-2016
Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóaTặng giáo trình khi đăng kí khóa Anh văn giao tiếpThời hạn chương trình: 10/10/2015 đến 29/10/2015 Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316 Xem thêm
18-01-2016
Với một nhóm 2 học viên, các bạn sẽ được giảm 500.000VNĐ/học viên khi đăng ký khóa Anh văn giao tiếp.Tặng sổ tay StudyLink và nhiều phần quà hấp dẫn.Thời hạn chương trình: 11/1/2016 đến 30/1/2016Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316 Xem thêm
05-12-2015
Với một nhóm 2 học viên, các bạn sẽ được giảm 500.000VNĐ/học viên khi đăng ký khóa Anh văn giao tiếp.Tặng sổ tay StudyLink và nhiều phần quà Giáng Sinh hấp dẫnThời hạn chương trình: 7/12/2015 đến 31/12/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316    Xem thêm
04-11-2015
Với một nhóm 2 học viên, các bạn sẽ được giảm 500.000VNĐ/học viên khi đăng ký khóa Anh văn giao tiếp.Tặng giáo trình khi đăng ký khóa học bất kỳ.Thời hạn chương trình: 9/11/2015 đến 28/11/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316 Xem thêm
05-10-2015
Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóaTặng giáo trình cho học viên đăng kí khóa Anh văn giao tiếpThời hạn chương trình: 5/10/2015 đến 29/10/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316 Xem thêm
11-09-2015
Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóaTặng giáo trình cho học viên đăng kí khóa Anh văn giao tiếpThời hạn chương trình: 7/09/2015 đến 26/09/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 – nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 – 0903 034 316   Xem thêm
31-07-2015
Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóaTặng giáo trình cho học viên đăng kí khóa Anh văn giao tiếpThời hạn chương trình: 3/08/2015 đến 22/08/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 - 0903 034 316 Xem thêm
04-07-2015
Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóaTặng sổ tay và bút cho học viên đăng kí khóa học bất kỳThời hạn chương trình: 1/07/2015 đến 31/07/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112Hotline: 090 303 4210 - 090 303 4316 Xem thêm
08-06-2015
Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóaTặng sổ tay và bút cho học viên đăng kí khóa học bất kỳThời hạn chương trình: 1/06/2015 đến 30/06/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 - 0903 034 316 Xem thêm