Em ở Đà Nẵng, đã tốt nghiệp CĐ thương mại, muốn liên thông ĐH tại Singapore thì liên hệ làm thủ tục ở đâu? (Vu Phuoc Linh, 24t) - StudyLink

Chào bạn!

Về trường hợp của bạn, trường ĐH Curtin Singapore cần xét bảng điểm cao đẳng của bạn để xem bạn sẽ chuyển được bao nhiêu môn vào chương trình cử nhân của trường.

Số môn được giảm còn tùy thuộc vào chuyên ngành bạn chọn, ví dụ như ngành đơn sẽ được giảm nhiều môn hơn ngành kép. Bạn có thể nộp hồ sơ cho đối tác của trường ở Việt Nam là StudyLink để được xét hồ sơ cụ thể và trường Curtin miễn phí xét hồ sơ.