Bạn có thể liên hệ với Trung tâm StudyLink tại 219Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 hoặc qua số điện thoại (08) 3925 6731, www.studylinnk.org.