Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Hãy cùng tham dự "Triển lãm Du học và Hướng nghiệp Cao đẳng - Đại học Úc, Mỹ, Canada" để nhận được các ưu đãi

·         Hỗ trợ lệ phí thị thực du học Úc, trị giá 5.000.000 VNĐ

·         100% lệ phí thị thực du học Mỹ, trị giá 3.616.000 VNĐ (*)

·         100% lệ phí thị thực du học Canada + phí sinh trắc học, trị giá 4.275.000 VNĐ (**)

·