Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Nội dung: gặp gỡ Ông Sal Mihoubi – Gíam đốc IP Education. Đồng thời IP cung cấp học bổng trị giá 2.000 - 5.000 USD cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Để đăng ký tham dự Hội Thảo, xin liên hệ điện thoại (08) 3925 6731 hoặc hotline: 0903 034 650 (gặp cô Khánh Vân).

Chương trình quà tặng StudyLink

Đăng ký du học Úc, Mỹ và Canada tại hệ thông StudyLink Internatio