Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Mỹ luôn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên Việt Nam khi lựa chọn du học bởi nền giáo dục tiên tiến, cơ hội thực tập tại những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới và triển vọng việc làm với thu nhập cao sau khi tốt nghiệp. Hiện có khoảng 17.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường ở Mỹ, con số này đứng đầu các nước Đông Nam Á.

Hội thảo ngày 18/4/2015 t