Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

StudyLink International hân hạnh tổ chức "Chương trình tư vấn tuyển sinh Đại học Cincinnati" nhằm tạo điều kiện để các bạn sinh viên gặp gỡ đại diện Trường và trao đổi thông tin học bổng cũng như tìm hiểu chương trình giáo dục hợp tác như sau:
Thời gian: 9:00 – 11:00 ngày 25/04/2015
Địa điểm: Văn phòng StudyLink International – 235 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Mọi