Chi tiết - StudyLink

Đăng ký tham dự


[:vi]

Phụ Huynh và học sinh sẽ được gặp trực tiếp Hiệu trưởng 6 trường:

-         Bayside P-12 College

-         Charles LaTrobe P-12 College

-         East Doncaster Secondary College

-         Essendon Keilor College

-         Kew High School

-         Westall Secondary College

Nội dung chương trình:

-          Giới thiệu về h