Công ty Tư Vấn Du Học StudyLink | Úc-New Zealand-Mỹ-Canada-Malaysia-Singapore-Anh
  • TUẦN LỄ DU HỌC CANADA
    TUẦN LỄ DU HỌC CANADA
  • THẨM ĐỊNH DU HỌC
    THẨM ĐỊNH DU HỌC
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Xem tiếp
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Xem tiếp
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Xem tiếp

TOP 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ÚC THU HÚT HỌC SINH VIỆT NAM

23/11/2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Xem tiếp

DU HỌC CÓ CẦN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH KHÔNG?

18/11/2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Xem tiếp

GPA môn học có liên quan đến ngành dự kiến du học hay không?

18/11/2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.Xem tiếp

StudyLink International is a professional study-abroad consultancy organization with over ten-year experiences in providing students with overseas studies in Australia, United States, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. StudyLink International is on top of study-abroad consultancy centers in ranking list and officially recognized by the Consulates of Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand, Singapore and Malaysia. We represent more than 600 prestigious English education institutions, high schools, colleges and universities. Commitment for visa grants of our students is 98-100%. We also provide information service for getting scholarship, travelling, working and immigration in above countries.See more

Testimonials

What clients say about us

Share your stories

What Vietnamese students from StudyLink International share their experiences in studying overseas

Feedback on English training

What students say about our English Programs

English learning tips

Let's level up your English skills at StudyLink International
Our apologies, yet this session is only available in Vietnamese.
Học sinh có thể du học khi chưa có chứng chỉ IELTS / TOEFL hay không?
Bạn hoàn toàn có thể du học khi chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Đầu tiên, bạn có thể sẽ được yêu cầu làm một bài kiểm tra của trường để nhà trường đánh giá trình độ ngoại ngữ hiện tại của bạn. Sau đó bạn có thể đăng ký một khóa học tiếng Anh tại trường trước khi bước vào khóa học chính. Sau khi kết thúc khóa tiếng Anh, nếu đạt yêu cầu, bạn có thể được phép đăng ký khóa học chính mà không cần phải thi IELTS hay TOEFL.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Our sponsors