Tin tức Du Học
Our apologies, yet this session is only available in Vietnamese
21-11-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp
09-11-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp
07-11-2019
Việc sử dụng các cấu trúc mới là điều rất cần thiết mỗi khi bạn có các cách diễn đạt giống nhau nhưng lại không muốn bị trùng lặp. Vậy chúng ta có thể tham khảo các cách sau: 1. SỬ DỤNG CÂU PHỨC Writing task 1 có rất nhiều “đất” cho các bạn “diễn”. Với các cách diễn đạt… Đọc tiếp
07-11-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp
02-11-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp
01-11-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp
31-10-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp
30-10-2019
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Đọc tiếp