HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SYDNEY (UTS) DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VIỆT NAM SẮP HOẶC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) - StudyLink