Anh ngữ cho doanh nghiệp - StudyLink

anh-ngu-danh-cho-doanh-nghiep

  • Chương trình được thiết kế chuyên biệt theo nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.
  • Chỉnh sửa phát âm, củng cố ngữ pháp, bổ sung vốn từ vựng dùng trong môi trường kinh doanh.
  • Được học tiếng Anh thông qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày, ví dụ như tiếp khách, nói ch uyện điện thoại, họp…
  • Luyện viết email, báo cáo và các văn bản phục vụ cho công việc.