Anh ngữ cho doanh nghiệp - StudyLink
 • Ngày hội Du học tháng 10-2020
  Ngày hội Du học tháng 10-2020
  Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
 • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
  StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
  Du học tại chỗ mùa Covid-19

anh-ngu-danh-cho-doanh-nghiep

 • Chương trình được thiết kế chuyên biệt theo nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.
 • Chỉnh sửa phát âm, củng cố ngữ pháp, bổ sung vốn từ vựng dùng trong môi trường kinh doanh.
 • Được học tiếng Anh thông qua các tình huống làm việc điển hình hàng ngày, ví dụ như tiếp khách, nói ch uyện điện thoại, họp…
 • Luyện viết email, báo cáo và các văn bản phục vụ cho công việc.