Chương trình ưu đãi tháng 7/2015 - StudyLink

Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóa
Tặng sổ tay và bút cho học viên đăng kí khóa học bất kỳ
Thời hạn chương trình: 1/07/2015 đến 31/07/2015

Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112
Hotline: 090 303 4210 - 090 303 4316

Chương trình tháng 3