Chương trình ưu đãi tháng 8/2015 - StudyLink

Tặng 20% học phí cho học viên đăng ký một lúc 2 khóa
Tặng giáo trình cho học viên đăng kí khóa Anh văn giao tiếp
Thời hạn chương trình: 3/08/2015 đến 22/08/2015

Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112
Hotline: 0903 034 210 - 0903 034 316

Chương-trình-tháng-8-2