Chương trình ưu đãi - StudyLink
07-05-2015
Tặng 10% học phí cho học viên đăng ký ca ngàyTặng sổ tay và bút cho học viên đăng kí khóa học bất kỳThời hạn chương trình: 3/05/2015 đến 31/05/2015Chi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 - 0903 034 316 Xem thêm
07-04-2015
Ưu đãi trong tháng 4:-Tặng Giáo trình và Sổ tay StudyLink khi đăng kí khoá học bất kìChi tiết liên hệ : 08 3925 6731 - nhánh 110, 112Hotline: 0903 034 210 - 0903 034 316 Xem thêm
06-03-2015
Chương trình ưu đãi tháng 3/2015:Tham gia chương trình "Bốc thăm trúng thuởng" khi đăng kí khoá học bất kì, với nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn.Thời hạn chương trình: 2/3/2015 - 31/3/2015 Xem thêm
06-03-2015
Chương trình ưu đãi tháng 1/2015Tặng từ điển Oxford Learner's Pocket Dictionary cho học viên mới đăng kí khoá học bất kìThời hạn chương trình: 1/1/2015 - 13/2/2015 Xem thêm
06-03-2015
Chương trình ưu đãi tháng 12/2014Nhận ngay các phần quà dễ thương khi đăng kí khoá học bất kìThời hạn chương trình: 1/12/2014 - 31/12/2014 Xem thêm
06-03-2015
Chương trình ưu đãi tháng 11/2014Tặng ngay giáo trình và sổ tay StudyLink cho học viên đăng kí khoá học bất kì.Thời hạn chương trình: 1/11/2014 - 31/11/2014 Xem thêm
06-03-2015
Chương trình ưu đãi tháng 10/2015Tặng ngay giáo trình và sổ tay StudyLink cho học viên khi đăng kí khoá học bất kì.Thời hạn chương trình: 1/10/2014 - 31/10/2014 Xem thêm