Đội ngũ giảng viên anh ngữ

Đội ngũ giảng viên

  • Quy tụ các giảng viên giỏi trong nước và bản xứ với bề dày kinh nghiệm giảng dạy và bằng cấp chuyên môn cao.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty nước ngoài, tổ chức quốc tế, mang lại sự hiểu biết sâu sắc và thực tế nhất về nhu cầu và cách thức sử dụng tiếng Anh trong việc học của học sinh, sinh viên và công việc của người đi làm.

 Thầy Phạm Duy Long

 Mr Pham Duy Long

 

 Thầy Brian Pyper

Mr Brian Pyper

   Cô Trần Ngọc Ánh
Cô Trần Ngọc Ánh 
 
                      
Cô Trần San Đào
                                   Cô Lâm Thị Mỹ Linh
Cô Lâm Thị Mỹ Linh
           

Phương pháp giảng dạy  

  • Phương pháp giảng dạy đa dạng kết hợp sử dụng hình ảnh, âm thanh và các phương pháp suy luận thực tế nhằm giúp học viên tiếp thu nhanh và giải quyết vấn đề hiệu quả.
  • Phương pháp đánh giá quá trình học tập: Kết quả học tập được đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học viên trong quá trình học tập và kết quả của kỳ thi cuối khóa.