Bao nhiêu tuổi thì được đi du học Úc? Cảm ơn! (Pham Tan Hai, 43 tuổi,hanhaihanh09@) - StudyLink

Các em học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học đã có thể đi du học bên Úc. Tuy nhiên tùy vào khả năng tự lập của mỗi em học sinh mà gia đình có thể đưa ra quyết định cho con em mình đi du học sớm hay không. Thông thường độ tuổi đi du học thích hợp từ 14 tuổi trở lên.