Bao nhiêu tuổi thì được đi du học Úc? Cảm ơn! (Pham Tan Hai, 43 tuổi,hanhaihanh09@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Các em học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học đã có thể đi du học bên Úc. Tuy nhiên tùy vào khả năng tự lập của mỗi em học sinh mà gia đình có thể đưa ra quyết định cho con em mình đi du học sớm hay không. Thông thường độ tuổi đi du học thích hợp từ 14 tuổi trở lên.