Các ứng viên cần nộp những hồ sơ gì cho nhà trường để được xét tuyển nhập học? - StudyLink

Trả lời: Các trường thường đưa ra danh sách cụ thể các hồ sơ được yêu cầu để xét tuyển tùy theo yêu cầu của từng ngành. Thông thường, các hồ sơ bắt buộc phải có bao gồm:

  •          Học bạ cấp 3 hoặc bảng điểm đại học / cao học
  •          Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học / đại học / thạc sỹ
  •          Chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS / TOEFL) nếu có
  •          Sơ yếu lý lịch viết bằng tiếng Anh nếu ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc
  •          Xác nhận kinh nghiệm làm việc (đối với những chương trình có yêu cầu kinh nghiệm làm việc)
  •          Thư giới thiệu (đối với các ứng viên đăng ký chương trình cao học / nghiên cứu sinh / các hồ sơ xin học bổng)
  •          Đề cương nghiên cứu (đối với nghiên cứu sinh)