Có ngành học thạc sĩ lĩnh vực kiến trúc không ạ?(Dang van luồng, 24 tuổi, dvluong.vpubt@) - StudyLink

 ĐH Nam Úc (UNISA) hiện có chương trình thạc sĩ kiến trúc (Master of Architecture). Yêu cầu đầu vào: tốt nghiệp bậc cử nhân ngành kiến trúc, IELTS trung bình 6.5, trong đó kỹ năng đọc và viết bắt buộc 6.0. Học phí một năm ngành kiến trúc tại ĐH Nam Úc là 29.900 AUD/năm. Chương trình thạc sĩ này kéo dài 2 năm.

* Tôi tốt nghiệp MBA một trường ĐH tại Malaysia, nay tôi tiếp tục muốn làm nghiên cứu sinh tại Úc chuyên ngành QTKD thì điều kiện như thế nào? Tôi muốn liên hệ StudyLink International thì liên hệ tại đâu? (Tran Tam, 42 tuổi, tamthg7@)