Chào bạn, IELTS hoặc các bằng cấp tiếng Anh khác là một điều kiện bắt buộc để bạn được nhận vào trường. Học bổng được xét dựa trên điểm học lực chứ không căn cứ trên IELTS. Tuy nhiên, nếu học lực của bạn thỏa điều kiện cùng với bằng IELTS với số điểm đáp ứng yêu cầu, bạn có cơ hội nhận học bổng của trường. Thông tin về học bổng, bạn vui lòng đến văn phòng StudyLink để được cung cấp đầy đủ nhé.