Hiện tại UTS:Insearch không hỗ trợ học bổng cho sinh viên quốc tế. Học bổng chỉ xét dựa trên điểm học lực cũng như bằng cấp tiếng Anh của học sinh. Trường không có chính sách ưu tiên cấp học bổng cho nữ. Bạn vui lòng đến văn phòng Studylink để được tư vấn cụ thể nhé.