Con tôi đang học Trung cấp dược Đại Việt có được đi học ở Úc không? Nếu đi được cần những giấy tờ gì và những thủ tục gì? (Bùi Văn Hưng, hbuivan8@...) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Hiện tại đại học UNISA không có công nhận chứng chỉ từ trường trung cấp Đại Việt vì trường này thuộc trong nhóm section 2. Trong tương lai, trường UNISA sẽ xem xét chấp nhận chứng chỉ từ nhóm trường thuộc section 2. Hiện tại nếu con bạn muốn học Úc và cụ thể là học tại ĐH UNISA thì con bạn cần học dự bị ĐH liên thông lên bậc cử nhân về nghành dược.