Con tôi đang học Trung cấp dược Đại Việt có được đi học ở Úc không? Nếu đi được cần những giấy tờ gì và những thủ tục gì? (Bùi Văn Hưng, hbuivan8@...) - StudyLink

Hiện tại đại học UNISA không có công nhận chứng chỉ từ trường trung cấp Đại Việt vì trường này thuộc trong nhóm section 2. Trong tương lai, trường UNISA sẽ xem xét chấp nhận chứng chỉ từ nhóm trường thuộc section 2. Hiện tại nếu con bạn muốn học Úc và cụ thể là học tại ĐH UNISA thì con bạn cần học dự bị ĐH liên thông lên bậc cử nhân về nghành dược.