Hiện trường ĐH Wollongong có đào tạo chương trình Bachelor of Arts (English Literature) với yêu cầu đầu vào cụ thể như sau:

– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp bằng THPT với GPA 7.75 trở lên.

– Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.0 trở lên (kỹ năng Đọc và Viết không dưới 6.0, Nghe và Nói không dưới 5.0). Trong trường hợp chưa có chứng chỉ quốc tế IELTS/TOEFL, bạn có thể liên hệ văn phòng StudyLink để được sắp xếp làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường.

– Học phí: 22.000 AUD/năm.

– Thời gian đào tạo: 3 năm.

Để được tư vấn thêm về trường hợp của con bạn, bạn có thể liên hệ StudyLink International qua số điện thoại (08) 3925 6731 hoặc websitewww.studylink.org.