Con tôi vừa tốt nghiệp ĐH KHXHNV với 8.6đ. Anh văn 6.5 thì có được học bổng thạc sĩ tại Úc không, trường nào, khi nào nộp hồ sơ? (Huỳnh Thị Kim Giàu, 50 tuổi, megiau123@...) - StudyLink

Hiện ĐH Deakin đang có học bổng lên đến 10.000 AUD cho bậc thạc sĩ. Con bạn có thành tích học tốt, có thể nộp đơn xin học bổng thạc sĩ. Tuy nhiên, học bổng mỗi năm sẽ được trao cho một số lượng sinh viên nhất định, vì vậy nếu hồ sơ của con bạn vượt trội hơn những hồ sơ nộp vào thì con bạn sẽ nhận được học bổng.