Con trai tôi đang học lớp 8, nếu muốn học ở Úc thì trường công lập có nhận không và chi phi là bao nhiêu 1 năm học? (Hà Đức Toàn, 45 tuổi, toan100us@...) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Các trường trung học công lập Úc đều nhận học sinh Việt Nam vào cấp lớp tiếp theo nếu kết quả học tập từ trung bình khá trở lên. Mức học phí từ lớp 7 đến lớp 10 dao động từ 10.800 đến 13.500 AUD tùy theo tiểu bang.