Hiện nay nhiều trường ĐH của Úc không nhận học sinh tốt nghiệp từ các trường ĐH thuộc nhóm 2 của Việt Nam vào học chương trình thạc sĩ, trong đó có ĐH Canberra. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo các trường ĐH có nhận học sinh thuộc nhóm 2 như ĐH Wollongong, ĐH Central Queensland, ĐH Charles Sturt, ĐH James Cook, ĐH Macquarie (chỉ nhận một số trường… Bạn có thể liên lạc với StudyLink International để được tư vấn cụ thể cho trường hợp con bạn.