Đương đơn visa sinh viên vào Úc có cần phải chứng minh tài chính hay không? - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

Nếu đương đơn xin visa đang đăng ký theo học các chương trình từ bậc đại học trở lên tại một trong các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách visa ưu tiên (Streemline Visa Processing), đương đơn sẽ không cần nộp giấy tờ chứng minh tài chính trong hồ sơ xin visa. Tuy nhiên, lãnh sự quán Úc hoàn toàn có quyền yêu cầu bổ sung thông tin hoặc hồ sơ chứng minh tài chính nếu cần.