Đương đơn visa sinh viên vào Úc có cần phải chứng minh tài chính hay không? - StudyLink

Nếu đương đơn xin visa đang đăng ký theo học các chương trình từ bậc đại học trở lên tại một trong các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách visa ưu tiên (Streemline Visa Processing), đương đơn sẽ không cần nộp giấy tờ chứng minh tài chính trong hồ sơ xin visa. Tuy nhiên, lãnh sự quán Úc hoàn toàn có quyền yêu cầu bổ sung thông tin hoặc hồ sơ chứng minh tài chính nếu cần.