Ngành luật ở Úc khá nổi tiếng, tuy nhiên do đặc thù luật mỗi nước mỗi khác nên nếu đi học luật thì bạn cần chuẩn bị lí do hết sức thuyết phục với Lãnh Sự quán về việc liệu có phải bạn đi học luật ở Úc để ở lại Úc hơn là đi du học trau dồi học vấn. Trường hợp bạn muốn đổi ngành thì hoàn toàn có thể làm được. Quan trọng nhất là bạn tìm hiểu bản thân và quyết định theo đuổi đúng ngành mà bạn đam mê.