Theo chương trình xét visa diện ưu tiên hiện nay, nếu bạn theo học các ngành cử nhân/thạc sĩ tại ĐH Deakin, bạn không cần phải chứng minh tài chính. Tuy nhiên, chương trình thạc sĩ Marketing của ĐH Deakin đòi hỏi bạn phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

Bạn có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ thương mại (chuyên ngành Marketing). Chương trình học trong 2 năm, yêu cầu IELTS 6.5 (không môn nào dưới 6). Trong trường hợp tiếng Anh chưa đáp ứng yêu cầu, bạn có thể học thêm tiếng anh tại Trung tâm Anh ngữ của ĐH Deakin.