Em đã hoàn thành năm 1 trường cao đẳng CNTT, hiện có chị ruột đã định cư ở Melbourne. Em muốn xin qua học ở Melbourne để tiếp tục học CNTT thì cần phải làm thủ tục gì? Em xin cảm ơn!!(Hoàng Đình Tín Trung, 19 tuổi, trung20996@) - StudyLink

Muốn sang Melbourne học, bạn cần nộp hồ sơ học lực cho trường bao gồm hồ sơ cấp 3 và năm 1 cao đẳng. Ngoài ra em cần có chứng chỉ tiếng Anh.

Ngành CNTT bậc ĐH yêu cầu IELTS 6.0 (không diểm thành phần nào dưới 5.5) để vào thẳng chương trình và yêu cầu lực học trước đây của bạn là từ 7.0 trở lên. Nếu không có đủ IELTS 6.0, bạn cần có ít nhất 5.0 IELTS để được sang Melbourne học tiếng Anh trước khi vào khoá chính.