Em đã tốt nghiệp cử nhân báo chí, muốn học tiếp thạc sĩ chuyên ngành báo chí ở Úc. Trường nào ở Úc phù hợp với chuyên ngành đào tạo của em và mức chi phí để theo học tại trường đó là bao nhiêu một năm? Em có thể xin được học bổng tối thiểu và tối đa để đi học là bao nhiêu %?(Trần Thành Hưng, 27 tuổi, thanhhungthqd@) - StudyLink

Bạn có thể theo học chương trình thạc sĩ truyền thông (chuyên ngành Báo chí) tại trường ĐH Deakin. Chương trình này tập trung đào tạo các kỹ năng thực tiễn giúp sinh viên dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế. Thời gian đào tạo: 2 năm, học phí 26.000 đôla Úc/năm. Hiện tại trường ĐH Deakin đang có học bổng 10.000 đôla Úc/2 năm dành cho các bạn có thành tích học tập và tiếng Anh xuất sắc.