Với ngành quản trị khách sạn, việc tốt nghiệp chương trình ĐH quản trị khách sạn tại Việt Nam không tương đương với bằng ĐH của Úc. Thế nên nếu quyết định theo đuổi ngành này, bạn cần học lại từ bậc Diploma sau đó là lên bậc ĐH.

Trong quá trình học bạn sẽ được đi thực tập vì ngành này yêu cầu thực hành rất nhiều. Học phí cho chương trình cao đẳng của ngành này tại CQU là khoảng 26.000 AUD/năm. Chương trình cao đẳng kéo dài khoảng 1 năm. Còn với bậc ĐH thì học phí là 20.640 AUD/năm. Sau khi học xong chương trình ĐH, bạn có thể xin visa đi làm 2 năm tại Úc.