Em đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế,điểm TB ĐH chỉ có 6.8 và em đi làm hơn 10 năm trong ngành tài chính kế toán, em đang học IELTS. Trường hợp của em có đủ điều kiện để học chương trình thạc sĩ ở Úc không hay phải học lại chương trình ĐH bên Úc? Trong trường hợp em chưa có IELTS, em có thể học chứng chỉ này tại Úc trước khi đăng ký học chuyên ngành được không?(Trần Thị Kim Hà, 37 tuổi, tranthikimha@) - StudyLink

Với học lực của bạn, bạn có thể nộp hồ sơ đi học thạc sĩ. Nếu nộp hồ sơ đi học tại CQU, bạn có thể đăng ký làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của nhà trường. Đây là bài kiểm tra trực tuyến, bạn sẽ làm bài trên máy tính và trường sẽ chấm điểm rồi báo kết quả cho bạn. Kết quả này sẽ được tính tương đương điểm IELTS.

Với mỗi 0.5 điểm IELTS bị thiếu để vào thẳng chương trình thạc sĩ thì bạn sẽ cần học thêm 10 tuần tiếng Anh. Thời gian học tối đa cho chương trình tiếng Anh là 30 tuần. Trường hợp của bạn hơi đặc biệt vì bạn đi làm 10 năm rồi mới lại đi học tiếp, cho nên để đảm bảo visa thành công bạn cần có đơn xin học và xin visa với lý do hết sức thuyết phục về 10 năm khoảng cách trong quá trình học của bạn.