Em đã tốt nghiệp ĐH và đã đi thực tập song chưa đi làm, hiện muốn đi học MBA ở bên Úc thì cần những điều kiện gì? Vì theo em được biết thì học MBA cần có 2 năm kinh nghiệm, nếu em không đủ kinh nghiệm thì có thể nộp đi du học bên Úc được không? (Trần Hoàng Dinh, 23 tuổi, dinhtranhoang92@) - StudyLink

Chương trình MBA của CQU là chương trình được “International Credited” tức là bằng cấp công nhận toàn thế giới. Chương trình này yêu cầu 3 năm kinh nghiệm đi làm và IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc tương đương. Nếu bạn không đủ thời gian kinh nghiệm thì có thể học chương trình Master khác.

Các chương trình thạc sĩ khác của CQU không yêu cầu kinh nghiệm đầu vào và chỉ yêu cầu IELTS 6.0 hoặc tương đương thôi. Ví dụ như thạc sĩ kinh doanh chẳng hạn. Bạn có thể tham khảo thêm các chương trình thạc sĩ của CQU tại link sau: https://my.cqu.edu.au/documents/10165/5669817/Summary+Guide+-+Vietnamese/2424f15c-fdb0-4087-b841-c4de068d0362