Chương trình cao đẳng liên thông chỉ yêu cầu sinh viên tốt nghiệp lớp 12 ở VN là tối thiểu. Nên nếu bạn hoàn tất trung cấp thì hoàn toàn có đủ điều kiện về học thuật để theo học chương trình cao đẳng sau đó liên thông lên năm 2 đại học.