Em đã tốt nghiệp trung cấp nghề IT thì có thể qua Úc học tiếp cao đẳng được không? Và em không có điểm IELTS thì có du học Úc được không?(Tưởng Kim Xuyên, 21 tuổi, tuongkimxuyen@) - StudyLink

Chương trình cao đẳng liên thông chỉ yêu cầu sinh viên tốt nghiệp lớp 12 ở VN là tối thiểu. Nên nếu bạn hoàn tất trung cấp thì hoàn toàn có đủ điều kiện về học thuật để theo học chương trình cao đẳng sau đó liên thông lên năm 2 đại học.