Em đã tốt ngiệp lớp 12, có người thân ở Sydney. Em đang luyện IELTS và tìm một trường CĐ. Vậy em phải cần điều kiện gì và chi phí du học như thế nào? (Nguyễn Thị Thủy Tiên, 19 tuổi, alonetalent@) - StudyLink

Bạn có thể tham khảo trường UTS-INSEARCH. Điều kiện để nhập học chương trình CĐ của trường là điểm trung bình lớp 12 là 6.7 trở lên, điểm IELTS 6.0 (writing 6.0). Nếu không có IELTS, bạn có thể làm một bài test để kiểm tra trình độ Anh ngữ xem sẽ học bao nhiêu tuần tiếng Anh trước khi vào khóa chính.

Chi phí cho chương trình CĐ là 28.500 AUD theo biểu phí năm 2016. Sinh hoạt phí trung bình khoảng 16.000- 18.000 AUD/năm. Sau khi hoàn tất chương trình CĐ, bạn sẽ được vào thẳng năm 2 ĐH UTS.