Nếu đang học cao đẳng ngành điện, bạn có thể lựa chọn khóa học “BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering Top-up để lấy bằng cử nhân ĐH Sunderland.

Trường sẽ xét bảng điểm cao đẳng của bạn để quyết định thời lượng học chương trình này.

Nếu số tín chỉ bạn tích lũy đã đủ tương đương 240 tín chỉ theo hệ thống Anh Quốc, bạn chỉ cần học thêm 1 năm top-up. Nếu chưa đạt số tín chỉ trên, bạn sẽ cần học nhiều hơn 1 năm để lấy bằng cử nhân ĐH Sunderland.

Điều kiện IELTS của trường là 6.0 (không có điểm thành phần nào dưới 5.5).