Em đang học ĐH năm 2, có thể chuyển tiếp sang ĐH Curtin Singapore ngành Tài chính & Ngân hàng không? Xin hướng dẫn giúp em các bước chuẩn bị cần thiết. Cảm ơn! (Vũ Hà, 20 tuổi) - StudyLink

Chào bạn!

Sau khi hoàn tất chương trình năm 2 ĐH tại Việt Nam, bạn có thể làm hồ sơ xin chuyển điểm học tiếp chương trình ĐH tại ĐH Curtin Singapore. Bạn có thể được Curtin giảm một số môn học, tuy nhiên, số môn được giảm còn tùy thuộc vào việc bạn đang học tại trường nào và chuyên ngành gì ở Việt Nam.

Nếu bạn học cùng chuyên ngành là Tài chính & Ngân hàng thì có khả năng được giảm môn nhiều hơn. Về thủ tục hồ sơ, bạn cần chuẩn bị cụ thể như sau:

– Bảng điểm 2 năm Đại học tại Việt Nam.

– Trình độ Anh ngữ: tương đương IELTS 6.5 (nếu chưa có Chứng chỉ IELTS, bạn vui lòng liên hệ StudyLink để được làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường. Căn cứ trên kết quả bài kiểm tra, trường sẽ xem xét số tuần tiếng Anh bạn cần học trước khi vào khóa học chính).