Bạn đang học lớp 11 thì có thể bắt đầu du học ngay sau khi học xong lớp 11. CQU có chương trình Foundation (dự bị ĐH) cho HS hết lớp 11. Hoặc bạn có thể chờ tốt nghiệp THPT ở VN rồi đi học ĐH tại CQU. Khối ngành xã hội nổi bật mà có cơ hội việc làm cao hiện nay, bạn có thể tham khảo ngành Professional Communication hay còn gọi là PR của CQU nhé.

Ngành này bạn có thể đi chuyên sâu về Báo chí hoặc Truyền thông Kỹ thuật số. Điểm tiếng Anh yêu cầu ít nhất 4.0 IELTS hoặc tương đương cho khoá Foundation và 4.5 IELTS hoặc tương đương cho khoá ĐH. Đây là điểm IELTS thấp nhất được chấp nhận vào chương trình tiếng Anh trước khi vào khoá chính. Còn để vào thẳng khoá chính thì bạn cần IELTS 5.5 hoặc tương đương cho khoá Foundation và 6.0 IELTS hoặc tương đương cho khoá ĐH.