Bạn có thể đăng ký học chương trình Thạc sĩ sức khỏe cộng đồng (Master of Public Health) tại ĐH Deakin sau khi tốt nghiệp. Yêu cầu: IELTS 6.5 (không môn nào dưới 6), điểm tốt nghiệp ĐH loại khá. Ngoài ra, trường sẽ yêu cầu bạn viết một bài luận giải thích lý do tại sao muốn theo học chuyên ngành này.

Thời gian học: 2 năm. Theo chính sách visa hiện tại, sau khi hoàn tất 2 năm học, bạn sẽ được phép xin ở lại làm việc dài hạn tại Úc.