Bạn có thể đăng ký chương trình thạc sĩ TESOL tại ĐH Deakin. Thời gian học: 2 năm, học phí 24.120 AUD. Chuyên ngành Giáo dục của ĐH Deakin được xếp hạng thứ 32 trên thế giới (theo xếp hạng ngành của QS 2015). Về thủ tục và hồ sơ visa, bạn có thể liên hệ Trung tâm Studylink để được tư vấn chi tiết.