Em đang là SV năm cuối trường ĐHKT TPHCM ngành Quản trị kinh doanh, muốn học trường Queensland ngành tài chính. Em cần đáp ứng những điều kiện nào? Nếu không được học ngành tài chính thì có ngành gì để phù hợp với những kiến thức chuyên ngành em đã học tại trường kinh tế? Em xin cảm ơn.(Đỗ Mỹ, 22 tuổi) - StudyLink

Do bạn đang là sinh viên năm cuối ĐH, bạn nên hoàn tất xong chương trình cử nhân tại trường ĐHKT để đăng ký vào học chương trình thạc sĩ tại trường Queensland. Bạn có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ kinh tế và tài chính quốc tế (Master of International Economics and Finance) nếu bạn đạt được điểm trung bình của bậc cử nhân là 4.5/7 và có IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0).