Nếu bạn học chương trình Master 1 năm hoặc 1,5 năm thì sau khi kết thúc khóa học bạn không thể có cơ hội ở lại Úc làm việc 2 năm. Bạn có thể liên hệ Trung tâm StudyLink International để được tư vấn chương trình phù hợp với nguyện vọng của bạn.