Em gái đang học năm I tại ĐH Tài chính Marketing TP.HCM, tôi muốn hỏi ĐH Monash có chương trình học liên thông nào không? Chương trình này có khác gì so với chương trình bình thường? (Lê Hồng Tín, 30 tuổi, hongtin12@) - StudyLink

Chào bạn Hồng Tín.

Nếu em bạn học hết năm I tại Trường ĐH được công nhận tại Việt Nam với điểm số trung bình 7.0 trở lên, bạn sẽ có cơ hội vào năm I ĐH tại Momash. Trong trường hợp em bạn hoàn thành xong năm II cử nhân tại Việt Nam thì tùy theo điểm số và môn học bạn có thể được giảm từ 4 đến 8 môn tại Monash.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với đại diện trực tiếp của trường Monash tại Việt Nam là trung tâm Studylink International (www.studylink.org).