ĐH Nam Úc (UNISA) có chương trình MBA (Health Science) mà bạn đang muốn học. Chương trình này sẽ kéo dài 1,5 năm, học phí 33.000 AUD/năm. Yêu cầu đầu vào: điểm trung bình học lực 5.0/10, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, IELTS trung bình 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0.

Nếu không có IELTS, bạn có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh của trường và trường sẽ xem xét và thông báo cho bạn biết là bạn cần phải học bao nhiểu tuần tiếng Anh tại CELUSA trước khi bắt đầu bậc thạc sĩ.