Em là sinh viên năm 2 ngành văn học và ngôn ngữ của trường ĐHKHXH&NV TP.HCM. Cho em hỏi: chương trình du học ở Úc có ngành nào phù hợp với chuyên ngành của em hay thuộc khối ngành KHXH&NV không? (Nguyễn Hà Thiên Bảo, 19 tuổi,nguyenhathienbao2596@) - StudyLink
  • Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Ngày hội Du học tháng 10-2020
    Thẩm định năng lực du học và định cư nước ngoài
  • StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    StudyLink | Du học tại chỗ 2020 - 2021
    Du học tại chỗ mùa Covid-19

ĐH Deakin giảng dạy rất nhiều chương trình liên quan đến lĩnh vực KHXH&NV. Bạn có thể tiếp tục theo học Cử nhân Khoa học (chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa). Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.0 (không môn nào dưới 6). Bạn có thể nộp bảng điểm và chi tiết môn mà bạn đã hoàn tất tại trường ĐH KHXH&NV để xin xét miễn giảm môn.