ĐH Deakin giảng dạy rất nhiều chương trình liên quan đến lĩnh vực KHXH&NV. Bạn có thể tiếp tục theo học Cử nhân Khoa học (chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa). Yêu cầu tiếng Anh: IELTS 6.0 (không môn nào dưới 6). Bạn có thể nộp bảng điểm và chi tiết môn mà bạn đã hoàn tất tại trường ĐH KHXH&NV để xin xét miễn giảm môn.